Način, uslovi i rokovi isporuke

Nedostaci i reklamacije
Prodavae u obavezi da obezbedi isporuku kupljene robe. Da bi se izvršila isporuka Kupac je prethodno u obavezi da izabere jedan od 2 ponuđena načina plaćanja te ukoliko plaća preko računa uplati celokupnu vrednost kupljene robe.

Svaka narudžbenica se pre dalje obrade proverava u cilju validacije podataka koje je Korisnik naveo prilikom njenog kreiranja. Articool zadržava pravo pozivanja Korisnika telefonom u cilju provere podataka. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti, Prodavac zadržava pravo otkazivanja narudžebenice o čemu će Korisnik biti obavešten putem emaila koji je naveo prilikom registracije.

Isporuka kupljene robe se vrši na celoj teritoriji Rebulike Srbije od strane trećeg lica (u daljem tekstu Kurirske službe) koje po ugovoru ovlasti Prodavac. Prodavac je u obavezi da obezbedi da se roba isporuči u orginalnom pakovanju u ispravnom i funkcionalnom stanju.

Prodavac je u obavezi da kupljenu robu isporuči u roku koji je naveden na predračunu koji se dostavlja Kupcu na E-mail adresu nakon poručivanja.

Dostava je besplatna za sve iznose veće od 500RSD

U slučaju da isporuka robe nije moguća, krivicom Kupca, Prodavac ima pravo da Kupcu naplati realne troškove prilikom ponovljene isporuke robe. Kao dokaz da je isporuka pokušana Kurirska služba će dostaviti potvrdu koja obavezno sadrži tačno vreme i lične podatke lica koje je pokušalo dostavu robe.

Prilikom isporuke robe Kurirska služba je u obavezi da Kupcu dostavi račun i prateću dokumentaciju na kojoj će Kupac potvrditi da mu je roba isporučena.

Prilikom preuzimanja robe Kupac je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.
Kontaktirajte nas
Dostava za celu Srbiju!
+381(0)694858061
info@articool.rs
https://www.articool.rs/wp-content/uploads/2019/10/newsletter-articool-640x206.png
Newsletter

    Please prove you are human by selecting the Key.